Rikša Káva

Na tejto adrese nás nájdete.
– Partizánska 3848, 058 01 Poprad-Západ
– riksa.kava@gmail.com
– 0918685852

 

Obchodné meno:
Ján Kessel – CHIROCEL

Allendeho 2767/34
05951 Poprad – Matejovce
IČO: 43867979
číslo VÚB účtu:
SK6602000000003492745853